Kontak Ons

Straatadres:
Nagapielaan 101, Florauna,
Pretoria-Noord, 0182.
Telefone:
Landlyn: +27 12 546 4967
Faks: +27 86 530 2326
E-pos: info@toere.co.za

Posadres:
Posbus 17203,
Pretoria-Noord, 0116.

Kantoorure:
Maandag - Vrydag 08:00 - 16:30

Besoeke aan kantoor slegs op afspraak. Kontak ons asseblief vooraf.

Let wel:  Hierdie webblad en kontakvorm is nie geskep vir die bemarking van u produkte of dienste nie.  Die adverteer van u produkte en dienste op hierdie blad is nie gepas nie en maak u skuldig aan misbruik van die webblad.  Kontak mareli@toere.co.za vir bemarkingsdoeleindes.
Please note:  This website and contact form has not been created for marketing your products and services.  Advertising your products and services on this site is not appropriate and makes you guilty of abusing the website.  Contact mareli@toere.co.za for marketing purposes.

Voorname:*
Van:*
E-pos:*
Posadres:*
Stad:*
Poskode:*
Kontak nr:*
-
Selfoon*
Waar het u van ons gehoor?
Indien ander of vriende/familie waar/by wie?:
Toere:
Kommentaar/ Voorstelle:
Captcha: