Binneland Inskrywing

REISGENOTE MET DIESELFDE POS- EN WOONADRES VUL EEN VORM IN

Toernaam:*
Begindatum van Toer:*
Einddatum van Toer:*
Posadres:
Woonadres:
Telefoonnommer (Huis):*
-
Titel (Aansoeker): *
Volle Name en Van soos op ID (Aansoeker) :*
Noemnaam (Aansoeker):*
Nooiensvan (Aansoeker):
Telefoonnommer (Werk Aansoeker):
-
Sel Nommer vir sms'e/WhatsApp(Aansoeker):
Epos vir omsendbriewe (Aansoeker):
Identiteitsnommer (Aansoeker):*
Is u allergies vir enige kossoorte? (Aansoeker):*
Indien ja, waarvoor is u allergies (Aansoeker):
Volg u 'n spesiale dieet? (Aansoeker):*
Indien ja, spesifiseer (Aansoeker):
Is daar enige kos wat u nie eet nie, bv varkvleis (Aansoeker):
Ek sluit op Kaapstad Luhawe by die groep aan (Aansoeker):*
Indien u nie op lughawe aansluit nie, waar? (Aansoeker):
Naasbestaande se naam en selnommer (Aansoeker):*
Titel (Reisgenoot):
Volle Name en Van soos op ID (Reisgenoot):
Noemnaam (Reisgenoot):
Nooiensvan (Reisgenoot):
Telefoonnommer (Werk Reisgenoot):
-
Sel Nommer vir sms'e/WhatsApp (Reisgenoot):
Epos vir omsendbriewe (Reisgenoot):
Identiteitsnommer (Reisgenoot):
Is u allergies vir enige kossoorte? (Reisgenoot):
Indien ja, waarvoor is u allergies (Reisgenoot):
Volg u 'n spesiale dieet? (Reisgenoot):
Indien ja, spesifiseer (Reisgenoot):
Is daar enige kos wat u nie eet nie, bv varkvleis (Reisgenoot):
Ek sluit op Kaapstad Lugahwe by groep aan (Reisgenoot):
Indien u nie op lughawe aansluit nie, waar? (Reisgenoot):
Naasbestaande se naam en selnommer (Reisgenoot):
Betaalwyse van Deposito:*
Ek betaal deposito as volg:*
Bankinligting vir EFT, kontant of Tjek-betaling:
Ek reageer op `n advertensie in:
Aanbeveel deur:
Ek/ons aanvaar hiermee die kansellasie- en ander voorwaardes soos uiteengesit in die Nadere Besonderhede:*
Kies asb waar van toepassing:*
Indien deel met iemand anders, naam van persoon en verwantskap met persoon:
Google Captcha:

Christine van Wyk-Toere
 
 
CHRISTINE VAN WYK-TOERE is 'n familie-onderneming wat baie waarde heg aan hoëkwaliteit-diens. Met amper 40 jaar se ervaring in díe veld, het Christine  van Wyk se Toere vir die Fynproewer al 'n huishoudelike naam geword by elke Suid-Afrikaner wat in buitelandse gehaltetoere belangstel. Ons bied ook gehaltetoere in ons eie land aan.
Ons is oorgehaal en opgewonde om  weer toere in 2024 aan te bied waaronder 'n paar splinternuwe toere.